News

Sức mạnh gia đình 3 thế hệ

(Tiếng Việt) Valéo Đầm Sen là dự án mà khi nhắc đến, người dân TP HCM sẽ nghĩ ngay đến một chốn bình yên, nơi quay về thật sự của những người có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

Lần đầu tiên tại TP HCM xuất hiện dự án căn hộ chung cư với mục đích tôn vinh, gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của một gia đình 3 thế hệ bằng những thiết kế tiện ích.

Read more